Ajalooline traditsioon Nõo kihelkonnast
kogunud Ida Jüriado 1929. aastal
Kihelkondade kaart

Ajaloolised traditsioonid Nõo kihelkonnast. Kogunud Ida Jüriado 1929. aasta suvel

EKLA F 199, A.A.S. stip ar. 33

Väljaande valmimist on toetanud IUT 22-5 programm.

ISBN: 978-9949-677-30-6

ISSN: 1736-2547

Digiteerinud: Salle Kajak

HTML kujundaja: Karl Jaago

© EKM FO, EKM EKLA

Tartu 2019