Ajalooline traditsioon Palamuse kihelkonnast
kogunud Hilda Kõrge 1928. aastal
Kihelkondade kaart

Palamuse kihelkonna ajalooline traditsioon. Kogunud Hilda Kõrge 1928. aastal

EKLA F 200, m 10

Väljaande valmimist on toetanud IUT 22-5 programm.

ISBN: 978-9949-677-28-3

ISSN: 1736-2547

Digiteerinud: Salle Kajak

HTML kujundaja: Karl Jaago

© EKM FO, EKM EKLA

Tartu 2019