Ajalooline traditsioon Laiuse kihelkonnast
kogunud Leida Karu 1929. aastal
Kihelkondade kaart

Traditsioone Laiuse kihelkonnast Tartumaal. Kogunud Leida Karu 1929. aastal

EKLA F 200, EKS. stip. ar. m 14:2

Väljaande valmimist on toetanud IUT 22-5 programm.

ISBN: 978-9949-677-32-0

ISSN: 1736-2547

Digiteerinud: Salle Kajak

HTML kujundaja: Karl Jaago

© EKM FO, EKM EKLA

Tartu 2019