Ajalooline traditsioon Äksi kihelkonnast
kogunud Anete Vanaveski 1928/1929. aastal
Kihelkondade kaart

Äksi kihelkonna traditsioone. Kogunud Anete Vanaveski 1928/29. aastal

EKLA F 200, EKS. stip. ar. m 14:1

Väljaande valmimist on toetanud IUT 22-5 programm.

ISBN: 978-9949-677-36-8

ISSN: 1736-2547

Digiteerinud: Salle Kajak

HTML kujundaja: Karl Jaago

© EKM FO, EKM EKLA

Tartu 2019