Ajalooline traditsioon Võnnu kihelkonnast
kogunud Alo Tilk 1929. aasta suvel
Kihelkondade kaart

Ajalooline traditsioon Tartu maakonnas, Võnnu kihelkonnas. Kogutud 1929. a suvel, Alo Tilk.

EKLA F 200, m 13:2 Alo Tilk

Väljaande valmimist on toetanud Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (ASTRA)
ja Peipsiveere kultuuriprogramm.

ISBN: 978-9949-586-67-7

ISSN: 1736-2547

Toimetaja: Salle Kajak

Digiteerija: Eva-Kait Kärblane

HTML kujundaja: Karl Jaago

© EKM FO, EKM EKLA

Tartu 2018