Ajaloolised traditsioonid Tartu-Maarja kihelkonnast
kogunud Ida Jüriado 1929. aastal
Kihelkondade kaart

Ajaloolised traditsioonid Tartu-Maarja kihelkonnast. Kogunud Ida Jüriado 1929. aasta suvel

EKLA F 199, A.A.S. stip ar. 34

Väljaande valmimist on toetanud IUT 22-5 programm ja Eesti Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupp.

ISBN: 978-9949-677-42-9

ISSN: 1736-2547

Toimetaja: Maris Kuperjanov

Digiteerinud: Salle Kajak

HTML kujundaja: Maris Kuperjanov

© EKM FO, EKM EKLA

Tartu 2019