Ajalooline traditsioon Rõngu kihelkonnast
kogunud Juliette Reinman 1928. aastal
Kihelkondade kaart

Ajalooline traditsioon Rõngu kihelkonnast Tartumaalt. Kogunud Juliette Reinman 1928. aastal

EKLA F 200, m 12:1

Väljaande valmimist on toetanud IUT 22-5 programm.

ISBN: 978-9949-677-19-1

ISSN: 1736-2547

Digiteerinud: Salle Kajak

HTML kujundaja: Karl Jaago

© EKM FO, EKM EKLA

Tartu 2019