trüküvälläandõ kaasõpilt'

VÕRO-EESTI SYNARAAMAT

Võro Instituut

ISBN-9985-9386-0-7

Kokko pandnuq: Jüvä Sullõv
HTML: Indrek Zolk

EdesynaPruuk'misõstSynatüübiq

a b d e f g h i j k l m n o p r s t u v õ ä ö ü y

Kirodaq meile wi@wi.werro.ee.

Kaeq sõnaraamadu vahtsõt kujjo: synaq.org