Päälehele
a b d e f g h i j k l m n o p r s t u v õ ä ö ü y

faas', faasi, .faasi37 faas
fail', faili, .faili37 > teedüstü*
fakt', fakti, .fakti37 fakt
fanaati|k, -gu, -kut13 fanaatik
fanaatili|nõ, -dsõ, -st5 fanaatiline
fantaasia, -, -t3 > ettekujotus
fa'nta|si:ir'mä, -si:iriq, -seeri63 > ette kujotama
fas|sism', -sismi, -.sismi37 fašism
fas|sist', -sisti, -.sisti37 fašist
fi'ligraanili|nõ, -dsõ, -st5 filigraanne
film', filmi, .filmi37 film
fi'loloogia, -, -t3 filoloogia
fi'lo|lu:ug', -loogi, -lu:ugi37 filoloog
fi'losoofia, -, -t3 filosoofia
fi'lo|su:uf', -soofi, -su:ufi37 filosoof
firma, -, -t2 firma, ettevõte
flandsõ, -, -t2 äärik (tehnikas)
flu:ur', floori, flu:uri37 fluor
foto, -, -t2 > pilt', > pääväpilt'
fund', fundi, .fundi37 fond
fu·tu|rism', -rismi, -.rismi37 futurism
fu·tu|rist', -risti, -.risti37 futurist
fü'sioloogia, -, -t3 füsioloogia
füüsi|ga, -ga, -kat3 > lu:udu(s(õ))tsäpändämine*, > lu:udu(s(õ))tsäpändüs*
füüsi|k, -gu, -kut13 > lu:udu(s(õ))tsäpändäjä*

Päälehele
a b d e f g h i j k l m n o p r s t u v õ ä ö ü y