Päälehele
a b d e f g h i j k l m n o p r s t u v õ ä ö ü y

yks = iks ikka; yks viil ikka veel; om yks on ikka; nigu iks nagu ikka
.yndsa, -, -t3 õnnis
.yndsali|k, -gu, -kku38 õndsalik
.yndsus, -õ, -t9 õndsus
yng', yngõ, .yngõ34 õng
yngi|tsõma, -tsaq e -daq, -dsõ90 õngitsema, koukima
.yngõ õnge otsa, õnge; suur' kala jäi yngõ suur kala jäi õnge otsa
yngõlat|t', -i, -ti37 õngeritv
yngõ(h)n õnge otsas, õnges
yngõrda|ma, -q, -83 = angõrdama = ingõrdama vingerdama, väänlema
yngõrdõ|(l)lõma, -llaq, -(l)lõ86 = korduv yngõrdama
ynn', ynnõ, .ynnõ35 õnn
ynnah(t)u|ma, -daq, -84 = ynnistuma õnnestuma, korda minema; vedama; juhtuma, sattuma; mul ynnahtu kyik' häste, miä ette võti mul õnnestus kõik hästi, mis ette võtsin; kaeq, mul häste ynnahtu, et sinno näi vaat kus mul vedas, et sind nägin; kogõmaldaq ynnahtu suq manoq v suqkaq kokko juhuslikult sain sinuga kokku; tälle om hüä naanõ ynnahunuq talle on hea naine sattunud
ynnista|ma, -q, -83 õnnistama
ynnistu|ma, -daq, -80 = ynnah(t)uma
ynnistus, -õ, -t9 õnnistus
ynnõ < enge† [2.], < inne [2.] ainult, vaid; aga; aina, üha; ynnõ nii saa tuud tetäq ainult nii saab seda teha; illos mõtõq, tuu ynnõ olõ-i võimalik ilus mõte, aga see pole võimalik; lätt ynnõ külmembäs läheb aina külmemaks
ynnõ|du, -du, -tut1 õnnetu; traagiline
ynnõgiq ainult et, aga; ma tennüq tuud, a ma ynnõgiq mõista-iq ma teeks seda, ainult et ma ei oska
ynnõligult õnnelikult
ynnõli|k, -gu, -kku38 = ynnõli|nõ, -dsõ, -st5 õnnelik
ynnõs õnneks
ynnõtus, -õ, -t9 õnnetus
yysna, -, -t3 = .õsna (laulu)joru, jorutamine; aja pääle umma yysnat ajab muudkui oma laulujoru

Päälehele
a b d e f g h i j k l m n o p r s t u v õ ä ö ü y