Päälehele
a b d e f g h i j k l m n o p r s t u v õ ä ö ü y

ball', balli, .balli37 tantsupidu, ball
ba|naan', -naani, -.naani37 banaan
bask', baski, .baski37 bask
.ben|(d)sin', -(d)sini, -.(d)sinni38 = ben(d)sin', -i, -it4 bensiin
bill'ard', -i, -it13 piljard
bi'oloogia, -, -t3 > elotiieq*
botaani|ga, -ga, -kat3 > kasvotiieq*
bu|di'sm', -di'smi, -.di'smi37 e buda usk budism, buda usk; budausolinõ, budist' budausuline, budist
bulgaarla|nõ, -(d)sõ, -st5 bulgaarlane
buss', bussi, .bussi37 buss
´ro|kraat', -kraadi, -.kraati37 bürokraat
´rokraatia, -, -t3 bürokraatia

Päälehele
a b d e f g h i j k l m n o p r s t u v õ ä ö ü y