[Raigastvere]

2017/4     ISSN 1406-9938   
DOI 10.7592/MT2017.69   

Keel on teekond  

Mäetagused
69


   Autorid   

 

   Eelmised   

 

   Bibliograafia   

 

   Sisukord   


Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. Kolleegium Juri Berezkin, Janina Kursite, Marju Kõivupuu, Pauliina Latvala, Kazuto Matsumura, Tatiana Minniyakhmetova, Diarmuid O'Giollain, Péter Pomozi, Tiiu Salasoo, Urmas Sutrop, Guntis Šmidchens, Piret Voolaid.
© Eesti Kirjandusmuuseumi rahvausundi ja meedia töörühm, Eesti Folkloori Instituut, vastavalt CC litsentsile BY-NC-ND 4.0

   Allalaadimine lugerile   

Sisukord

Külalistoimetajad: Pille Eslon, Piret Voolaid

Lingvisti teekond
Pille Eslon

5
Tunnetest, piltlikult
Ene Vainik

doi:10.7592/MT2017.69.vainik


9
Kujundsõnast eesti fraseoloogias
Asta Õim

doi:10.7592/MT2017.69.oim


39
Fraase laenamas: eestlaste ja soomlaste tõlkestrateegiaid
Pirkko Muikku-Werner

doi:10.7592/MT2017.69.muikku_werner


59
Eestikeelse termini kõnekäänd kujunemislugu
Anneli Baran

doi:10.7592/MT2017.69.baran


77
Eesti rahvussport – suurtest narratiividest variatiivse ja humoorika/iroonilise rahvaretoorikani
Piret Voolaid

doi:10.7592/MT2017.69.voolaid


109
Eesti sõnamuutmise uurimise lühiülevaade
Annika Viht

doi:10.7592/MT2017.69.viht


133
Partitiivi laienemine aspektituks objektikäändeks
Mati Hint

doi:10.7592/MT2017.69.hint


153
Diakroonilised nihked eesti ilukirjanduskeele kasutusmustrites 1890–1990
Jekaterina Trainis

doi:10.7592/MT2017.69.trainis


181
Kasutuspõhise keelekäsitluse pedagoogiline perspektiiv
Pille Eslon

doi:10.7592/MT2017.69.eslon


217
Õppija teekond: sarnasuse tunnetamisest sihtkeelepärase kasutuseni
Annekatrin Kaivapalu

doi:10.7592/MT2017.69.kaivapalu


243

Uudised    

Palju õnne! [lk 265]
Kroonika [lk 267]
Kaastööst [lk 279]
pdf

265
Summary
Kõik artiklid on Adobe .pdf formaadis
[ISSN]
© autorid
© EKM FO USN
© cps.ISSN: 1406-9938    
DOI 10.7592/MT2017.69