ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
    pätajalg
süntaktiline struktuur:
    nimisõnafraas
näited:
    Tuleb nagu vana pätäjalg, tugevad jalad, räbäläd ja viisud jalan.
levikuala:
    Kod, Assikvere
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0