ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
  kõlpsäär
süntaktiline struktuur:
  nimisõnafraas
näited:
  Aga see peenikse säärtega, va kõlpsäär.

  Nagu va kõlpreis.

  Süöb küll, aga midägi ei teho, on ikkagi kõipajalg.

  Kõlpjälg - kel kõverad jalad ja käies põlvist kokku käivad.
levikuala:
  Amb, Tapa
  Kse, Peantse
  Lüg, Aidu-Liiva
  Mar, Haeska
  Pöi, Asva
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0