ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
  väntjalg
süntaktiline struktuur:
  nimisõnafraas
näited:
  Oh sa väntjalg.

  Jalad kõverite kutsutasse vändäjalg.
levikuala:
  Kod, Assikvere
  Lai, Laius-Tähkvere
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0