ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
  kõverkints
süntaktiline struktuur:
  nimisõnafraas
näited:
  Uhkera Villem oo kõverkints.

  Ärä sidä räsäkintu küll naiseks oda omale.
levikuala:
  Kod, Assikvere
  Kuu, Pärispea
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0