ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
  vaenuköis
süntaktiline struktuur:
  nimisõnafraas
näited:
  Vaenuköis peab olema ussid kõik koos. Sa pead kätega koost ära lahutama, siis sa võid kõik haigused aidata.

  Tä (ravitseja) mulis, oli vainuköied ää lahutan.

  Mei olemma siin vainuköis, peenes punes suguluiega.

  Vainoköied.

  Vainuküüs - nimä (vaglad) korjunu handa, süüld kol oll piuta (sülda kolm pikuti).

  Vaimoköied.

  Temä om vangiköüt lahuten, temä näpuotsan om rohi.
levikuala:
  Hlj
  Krk, Ainja
  Kul, Maidla
  Lut
  Mar, Haeska
  Mih
  Tõs, Seliste
  VNg
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0