ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
  põõsaalune
süntaktiline struktuur:
  omadussõnafraas
näited:
  Põesaalune oo last pistnud.

  Põõsaalune olla eile Oti Ellat püstand.

  Va põõsaalune ää pand - uss hammustand.

  Va põõsaalune oli meite õue roomand, isa ajas teise vitsaga metsa tagatsi.

  Pöösaalune - see on ussi pihta.

  Ühed pöösaalused nad puhas, ükskeik mis karva nad on.

  Põesaalune.

  Põesaalone - tä on uss.

  Alune.
levikuala:
  Hää
  Jäm, Hänga
  Jäm, Mäebe
  Jõh
  Kaa
  Kaa, Kellamäe
  Khk, Atla
  Khk, Lahetaguse
  Kse, Hõbesalu
  Mar, Haeska
  PJg, Roodi
  Sa v. Krj
  Vig, Päärdu
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0