ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
  pikkhänd
süntaktiline struktuur:
  nimisõnafraas
näited:
  Pitkhänd - uss.

  Pikkpoiss - nõklaja uisk.

  Pitkpoiss - nõeluss.

  Madu nimetasse ussiks, pikaks ja susiks ning maaaluseks, kirjutajaks.

  Vana pikk läts puhmu nigu vussin inne.

  Va pikkä näi mõtsan.

  Meil olli üits koer, pikä ruumaja ikke krääps vällä mättast.

  Pikk kurts päevä kähen.

  Pitk pistis.
levikuala:
  Hel, Tõrva
  Juu, Toomja
  Jäm, Mäebe
  Khk, Kalmu
  Krk, Ainja
  Krk, Saviaru
  Ksi
  Mar, Haeska
  Muh, Hellamaa
  Räp
  Trv
  Urv
  Vig
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0