ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
  maa-alune
süntaktiline struktuur:
  nimisõnafraas
näited:
  Muaalune.

  Madu nimetasse ussiks, pikaks ja susiks ning maa-aluseks, kirjutajaks.
levikuala:
  Kod, Sääritsa
  Ksi
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0