KOGUD

KUST MIDA OTSIDA?

OTSIMINE ÜLDANDMETE JÄRGI:

kihelkond
koguja
esitaja

OTSIMINE SISU JÄRGI:

Rahvalaulud:
regilaulud
itkud
lastelaulud
loodushäälendid
lõppriimilised laulud

Rahvaviisid:
regiviisid
lõppriimiliste laulude viisid
pillilood

Rahvamängud
Rahvatantsud

Rahvajutud:
muinasjutud
muistendid
naljandid
pajatused

Uskumused ja kombekirjeldused
nõidussõnad
rahvaarstid

Lühivormid:
mõistatused
kõnekäänud ja fraseologismid
vanasõnad

Teiste rahvaste folkloor
soome-ugri rahvad
     liivi
juudi
läti
vene
saksa
eestirootsi

VIITAMINE


ERA
HALDJAS
KIRMUS