Uskumused ja kombekirjeldused


Kartoteegid sisaldavad enamasti terviktekste (erandina on mõne väga pika kirjelduse puhul ära toodud ainult viide teksti asukohale originaalkogus), vajaduse korral on sama pala kopeeritud mitmesse kartoteeki. Pikemaid tekste on ka tervikuna kopeeritud ja mappidesse paigutatud. Rohkesti usundi- ja kombestikualast materjali on ka heli- ja videokogudes ning E-väljaannetes (nt Mäetagused, Sator).

Rahvaastronoomia, -meteoroloogia ja eluta looduse kartoteek
temaatiline jaotus loodusnähtuste ja -objektide kaupa

Rahvabotaanika kartoteek
alfabeetiline jaotus taimenimetuste kaupa (eristatavad on kirjakeelsed ja rahvapärased nimetused)

Eluslooduse kartoteek
temaatilis-alfabeetiline jaotus (putukad, roomajad, kahepaiksed, linnud, imetajad)
vt ka Mall Hiiemäe artikleid lindudest ja putukatest E-ajakirjas Mäetagused.

Inimesega seotud uskumuste ja kommete kartoteek
temaatiline jaotus: kehaosad, füsioloogia, perekonnatavand sünnist surmani

Unenäoseletuste kartoteek
alfabeetilis-märksõnaline jaotus

Ajalooliste ja ühiskondlike suhete kartoteek
temaatiline jaotus

Elatusalade, koduse majapidamise ja teekonnaga seotud uskumuste ja kommete kartoteek
temaatiline jaotus

Rahvakalendri kartoteek
kronoloogiline jaotus tähtpäevade kaupa (alajaotused: päeva nimi ja tähendus; ajaarvestus; pühitsemine; sotsiaalsed suhted; elatusalad; kodune majapidamine ja käsitöö; loodus ja ilmastik; inimsaatuse ennustamine)

Rahvameditsiini kartoteek
temaatiline jaotus haiguste kaupa


üles


Nõidussõnade kartoteek

sisaldab terviktekste tüpoloogiliselt korraldatuna:
Vt loitsutekste ka E-väljaandest ja heliarhiivist.


Rahvaarstide kartoteek

sisaldab andmeid ja iseloomustusi rahvaarstide kohta terviktekstidena, topograafilis-alfabeetilises jaotuses.
Rahvaarstidest vt ka heli- ja videoarhiivist.üles
ERA
HALDJAS
KIRMUS