Rahvajutud


Mitmete jutuliikide seni publitseerimata tekstid on suures osas arvutisse sisestatud ja neid saab otsida märksõnade järgi.
Terviktekste sisaldab ka kohapärimuse andmebaas, kuhu on sisestatud Kuusalu, Hanila, Karuse, Martna, Suure-Jaani, Otepää, Nõo, Rõuge, Vastseliina kihelkondade ja Setu materjal (v.a Sommeri kogu). Käsitsi ja masinkirjas kopeeritud tekstid paiknevad kartoteekides ja mappides, samas süsteemis.

Heliarhiivis leiduvate jutusalvestuste kohta saab viited heliarhiivi kartoteegist, kus viitekaardid on korrastatud jutuliikide kaupa. Kaardilt leiab
1) viite pala asukohale heliarhiivis; 2) zhanrikuuluvuse; 3) jutu algussõnad; 4) tüübinime või sisukirjelduse; 5) esitaja nime jm andmed; 6) esitaja täpse elukoha; 7) koguja nime; 8) kogumisaja.
Alates 1993. a. salvestatud juttude viiteid saab otsida arvutiandmebaasist.


JUTUKOOPIATE KARTOTEEGID

Muinasjutud

Kartoteek sisaldab muinasjutukonspekte koos Aarne-Thompsoni kataloogi tüübinumbritega (FFC 184) ja tervikteksti fondiviitega. Ka terviktekstidena kopeeritud muinasjutud on tüübinumbrite järjestuses: Vt ka heliarhiivist.


üles

Muistendikartoteek

sisaldab terviktekste või konspekte muistendiliikide kaupa: Vt ka heliarhiivist ja kopeeritud terviktekste.


üles

Naljandikartoteek

sisaldab terviktekste või konspekte, mis on rühmitatud kolmeti:
(1) temaatiline jaotus (R. Põldmäe liigitus):
- inimese eluperioodid
- talutöö ja -majandus
- mõis
- usk ja kirik
- teised rahvad
- tehnika ja moodne elu
- ajaloolised sündmused ja isikud
- elukutsed
- pahed ja deklasseerunud tegelased
- lõbustused ja peod
- suhtlemine ja teekäik
- keelenaljad
- hõimud
- kool, haridus, rahvuslikud olud
- õiguslikud ja omanduslikud suhted
- rumalpea, kilplane, argpüks
- õnn juhuse läbi
- valetaja, valetamisnaljad
- *täiendused (Aa 2000 jj)
(2) AT tüübinumbritele vastav jaotus
(3) anekdoodid (liigitatud temaatilis-tüpoloogiliselt)
Vt ka heliarhiivist.


üles

Pajatuste kartoteek

sisaldab terviktekste või konspekte temaatiliselt rühmitatuna: Vt ka heliarhiivist.


üles
ERA
HALDJAS
KIRMUS