Rahvaluule lühivormid


Mõistatused

Kartoteek sisaldab terviktekste alaliikide kaupa: (vt eesti mõistatuste levikupilte ja E-väljaannet)


üles


Kõnekäänud ja fraseologismid

Kartoteek sisaldab terviktekste alaliikide kaupa tüpoloogilis-märksõnaliselt korraldatuna: (vt andmebaasi)


üles


Vanasõnad

(vt eesti vanasõnade levikupilte, E-väljaannet ja andmebaasi)

Vaata ka, millega tegeleb Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna parömioloogia töörühm.


üles
ERA
HALDJAS
KIRMUS