Rahvamängud

Kartoteeki on kopeeritud on eelkõige II maailmasõja eel kogutud mängukirjeldused, kas osaliselt (konspektina) või tervikuna (sel juhul peaks kaardil olema märge: = or.). Terviklikke tekste leidub ka mängu- ja (vanemaid laulumänge) regilaulukoopiate mappides. Kirjeldused on jagatud temaatilistesse mängurühmadesse ja mängurühma piires alfabeetiliselt mängutüüpide kaupa. Suurema tekstide arvuga mängutüübid on omakorda maakonniti süstematiseeritud.
Kartoteegid:


Rahvatantsud

Kartoteek sisaldab tantsukirjeldusi terviktekstide või konspektidena. Lisaks üldisi teateid tantsudest, tantsimisviisidest ja -kohtadest, tantsimise ja tantsuõhtute nimetusi, andmeid pillimeestest ning tantsumuusikast. Tantsukirjeldused on süstematiseeritud tantsuliikide kaupa:


üles
ERA
HALDJAS
KIRMUS