Teiste rahvaste folkloor


Soome-ugri

Kõigis ERA kogudes leidub rohkesti eestis elavate teiste rahvaste, samuti soome-ugri rahvaste pärimust (vt ka veebilehekülgi).


Liivi folkloor

Kartoteek sisaldab reeglina terviktekste folkloorizhanride kaupa:
vt E-väljaannet liivi rahva usundist


Juudi folkloor

Kartoteek sisaldab terviktekste, liigisiseselt on materjal täpsemalt süstematiseerimata:


Läti folkloor

Kartoteek sisaldab peamiselt süstematiseerimata terviktekste.Vene folkloor

Kartoteek sisaldab enamasti terviktekste folkloorizhanride kaupa:


Saksa folkloor

Koopiad on elektroonilises tekstikogus, vt E-väljaannet.


Eestirootslaste folkloor

Koopiaid on elektroonilises tekstikogus ja koopiamappides kogude järgi.


Üldkartoteegid
ERA
HALDJAS
KIRMUS