Houses

village Alga, Tatyshlinsky district, Bashkortostan