2021/8     ISSN 1406-9938   
DOI 10.7592/MT2021.80   

Mäetagused
80


   Autorid   

 

   Eelmised   

 

   Bibliograafia   

 

   Sisukord   


Toimetaja: Mare Kõiva
Tegevtoimetaja: Asta Niinemets
Uudised: Asta Niinemets & Piret Voolaid
Ingliskeelsed kokkuvõtted: Tiina Mällo
Kaanekujundus: Andres Kuperjanov
Toimetuskolleegium 2021–2026: Ekaterina Anastasova (Bulgaaria Teaduste Akadeemia Etnoloogia ja Folkloristika Instituut koos Etnograafiamuuseumiga, Bulgaaria), Juri Berezkin (Peterburi Etnograafiainstituut, Venemaa), Meelis Friedental (Tartu Ülikool, Eesti), Tõnno Jonuks (Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti-uuringute Tippkeskus, Tartu Ülikool, Eesti), Janina Kursite (Läti Ülikool, Läti), Marju Kõivupuu (Tallinna Ülikool, Eesti), Pauliina Latvala-Harvilahti (Turu Ülikool, Soome), Kazuto Matsumura (Tokyo Ülikool, Jaapan), Tatiana Minniyakhmetova (vabakutseline uurija, Austria), Diarmuid O'Giollain (Corki Ülikool, Iirimaa), Piret Paal (Paracelsuse meditsiinieraülikool, Austria), Péter Pomozi (Eötvös Lorándi Ülikool (ELTE), Budapest, Ungari), Urmas Sutrop (Tartu Ülikool, Eesti-uuringute Tippkeskus, Eesti), Guntis Šmidchens (Washingtoni Ülikool, Seattle, USA), Aimar Ventsel (Tartu Ülikool, Eesti)
© Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna rahvausundi ja meedia töörühm, MTÜ Eesti Folkloori Instituut, vastavab CC litsentsile BY-NC-ND 4.0

   Allalaadimine lugerile   

Sisukord

Maailma esimesed inimesed – Valgevene ja Eesti etioloogiad
Alena Boganeva, Mare Kõiva

doi:10.7592/MT2021.80.boganeva_koiva


5
Käsitused kasvatusest eesti vanasõnades ja kasvatusteaduses
Bianka Makoid, Airi Liimets

doi:10.7592/MT2021.80.makoid_liimets


31
Eesti- ja Liivimaa libahundipärimus rahvapärase ontoloogia muutumise peegeldajana
Merili Metsvahi

doi:10.7592/MT2021.80.metsvahi


71
Väike-Abhaasia suured piiriküsimused
Aivar Jürgenson

doi:10.7592/MT2021.80.jyrgenson


89
Karakteritega suhestumine, netimisogüünia ja representatsioonide materiaalsus
Siim Sorokin

doi:10.7592/MT2021.80.sorokin


119
Uni ja unenäod udmurdi kultuuris
Nikolai Anisimov, Eva Toulouze

doi:10.7592/MT2021.80.anisimov_toulouze


155
Kuningas Hattušili I testament
Siim Mõttus

doi:10.7592/MT2021.80.mottus


185

IN MEMORIAM    

Leonard Norman Primiano
Mare Kõiva


199

Uudised    

Folkloristika aastapreemia pälvis Asta Õim - Piret Voolaid [lk 201]
Eesti Kirjandusmuuseumi juhtivteadur Mare Kõiva nimetati Euroopa akadeemikuks - Piret Voolaid [lk 202]
Kroonika [lk 204]
pdf

201
Summary
Kõik artiklid on Adobe .pdf formaadis
[ISSN]
© autorid
© EKM FO USN
© cps.ISSN: 1406-9938    
DOI 10.7592/MT2021.80