Rahvajutud

1. NÜÜDISJUTUD. Spontaanne jutustamine igapäevases suhtlemises ja veebikeskkonnas

Uuritakse erinevaid nüüdisjutte (Eda Kalmre, Reet Hiiemäe, Katre Kikas, Mare Kalda; Mare Kõiva, Piret Paal jt), sh informeerivaid rahvajutuliike (kuulujutt, tänapäevamuistend, trauma- ja poliitikajutud, meditsiininarratiivid jt) käitumise ja sotsiaalsete suhete pinnal, nende mõjuvõimu tänapäeva ühiskonna poliitilises ja sotsiaalses diskursuses, nende vahendusel ilmnevaid emotsioone ja väärtusi.

Vaadeldakse nii rühmapärimusena levivaid lugusid, eeskätt isiklikke kogemusjutte, kui ka paranormaalsetest juhtumustest kõnelevat folkloori, patsiendipärimust, hirmujutte, tõsieluteateid, pajatusi elust Eestis, väliseestlaste juturepertuaari jm.

Jätkuvalt püütakse esile tuua senisest käsitlusest kõrvalejäänud jutuliike ja lugusid, käsitleda jutte käivitavaid psühholoogilisi, sotsiaalseid jm asjaolusid. Kokkuvõtte ühest ühiskonda mõjutanud ja sügavaid uskumusjälgi jätnud loost – Tartu vorstivabrikutest – kirjutas Eda Kalmre „Hirm ja võõraviha sõjajärgses Tartus : pärimuslooline uurimus kannibalistlikest kuulujuttudest.“ Tartu: EKM Teaduskirjastus 2007.

Uurimist toetab ETF grant 8137. Kultuuriprotsessid Interneti kogukondades. Narratiivid, väärtushinnangud ja kohaloome ja konverentsisari Medica. Tulemusi avaldatakse rahvausundile pühendatud aastaraamatus "Sator", artiklikogumike sarjas "Tänapäeva folkloorist", "Contemporary Folklore", portaalis "Võõraste tähtede all. "

Valiku meie kirjutisi ja populaarseid raamatuid leiad lingi alt "Nüüdisjutud."

Teeme koostööd uurimirühmaga ISCLR. The International Society for Contemporary Legend Research ja meie serveris jookseb seltsi uudiskiri FOAFTale News

2. KLASSIKALINE JUTUPÄRIMUS

Reet Hiiemäe, Salle Kajak, Mare Kalda, Katre Kikas, Andres Kuperjanov, Maris Kuperjanov, Mare Kõiva, EvaKait Kärblane, Piret Paal; partnerid Kristel Kivari ja Merili Metsvahi.

Esmajärjekorras valmivad uurimused mütoloogilistest haigustest, haldjatest ja nendega seotud looduskeskkonnast, samuti mõnest muust mütoloogilisest olendist ja nähtusest (aarded, libahunt) kõnelevate tekstide põhjal. Jälgitakse, kuidas luuakse jutumaailm koos selle loogikaga (tegelaste konfiguratsioonid, objektid, aeg ja ruum, sündmused, tegevused jm markeerijad) ja kuidas tõlgendaja jutumaailma rekonstrueerib.

Alusuuringuteks digitaliseeritakse muistendipärimus, originaalainest sisaldav varasem trükisõna ja kalendrikirjandus. Väljunditeks on "Monumenta Estoniae Antiquae" köited koos monograafiliste uurimustega, andmebaasid ja artiklid. Paralleelselt koostatakse temaatilisi, piirkondlikke, üksikkogujate kogutud või -jutustajate tekstivalimikke koos uurimustega.

Projekti "Radar" tööga lokaliseeritakse pärimusjuttude paigad maastikul, neile võetakse GPS-koordinaadid, valmistatakse fotod ning valmistatakse MapInfo kaardikihid ametkondlikuks ja avalikuks kasutamiseks. "Radar" digitaliseerib ka Eesti Kultuuriloolise Arhiivi kogudest - Ajaloolise pärimuse käsikirjasid – ühte vanemat suulise ajaloo kogu.

Alusuurimist toetavad projektid:

Monumenta Antiquae muistendi- ja loitsuköited, 2009-2013
Monumenta Antiquae muistendiköited, 2004-2008
Kultuurilooline digitaalne kaart Radar
Soomaa mälumaastikud
Lahemaa mälumaastikud
Karula mälumaastikud,

Andmebaasid:

Rehepapp. Rahvausundi ja -juttude andmebaas. Koostanud Mare Kõiva, Mare Kalda jt. Sisaldab muistendeid, loitse ja uskumusi.
Lendvapärimus Koostanud Mare Kõiva. Sisaldab kõiki teemakohaseid teateid, jutte, nõidussõnu ja meditsiiniparktikat. Otsitav märkõnade järgi.
Setu pärimus Ello Kirsi kirjapanekustes Legendid, muinasjutud, uskumused, tavaõigus ja muu setu pärimus. Koostanud Kristi Salve.
LEPP, Lõuna-eesti pärimuse portaal. Koostanud Mare Kõiva. Sisaldab 10000 Võrumaa ja Setumaa rahvaluuleteksti.

Digitaliseeritud vanemad väljaanded:

F. J. Wiedemann, Aus dem inneren und äusseren Leben der Ehsten
Johann ForseliusDer Einfältigen Ehsten Abergläubische Gebräuche, Weisen und Gewonheiten
Matthias Johann Eiseni raamatud
Muistendid Vanapaganast, Kalevipojast, Tõllust ja teistest hiidudest
"Loomad, linnud, putukad." Eesti loomamuinasjutte. Koostanud Pille Kippar.
"Eesti muinasjutud." Koostanud Richard Viidalepp, Vaina Mälk ja Ingrid Sarv.

3. KAASAEGNE HUUMOR

Uuritakse postsotsialistlikku anekdooti kui Ida-Euroopa kultuuriruumi unikaalset osa (sh võrreldakse seda Lääne-Euroopa ja inglisekeelse kaasaegse anekdoodiga), žanri ajalist järjepidevust ja katkestatust, sisuliste ja vormiliste parameetrite muutumist vastavalt sotsiaalse reaalsuse muutumisele jms. Erilist tähelepanu pööratakse etnilisele ja poliitilisele huumorile tänapäea kultuuripiire ületavas maailmas ja kitsamalt laieneva Euroopa Liidu kontekstis.

Korrastatakse teave eesti vanemate naljandite empiirika kohta ning publitseeritakse nende ATU-süsteemis (ingliskeelne) kataloog (Rein Saukas, Arvo Krikmann).

Väljunditest on avatud eesti nüüdisnaljade andmebaas ja kolme rahva (eesti-vene-poola) anekdootide wiki-keskkond. Uurimist toetab informaalne huumori-uurijate võrgustik ja Eesti-Poola koostööprojekt.

Alusuurimusi toetavad projektid:

1. Kultuuriprotsessid muutuvas ühiskonnas: Traditsioon ja loovus postsotsialistlikus huumoris, ETF 8149.

2. Folkloorne anekdoot tänapäeval: postsotsialism – internet – kognitiivsus, ETF 6759

3. Eesti ja Ida-Euroopa huumor ja mõistatused: globaliseerumine, lokaliseerumine ja žanriuuendused.

Projektiga seotud artiklid ja ainestik on koondatud Arvo Krikmanni huumorisaidile.

Andmebaasid:

Netihuumor. Koostanud Liisi Laineste. Sisaldab u. 30 000 eesti netinalja 1996. aastast tänini. Võimalik on märksõnaotsing.

Monograafiad, trükised: Laineste, Liisi 2008. Post-socialist Jokes in Estonia: Continuity and Change.Tartu Ülikooli Kirjastus;

Krikmann, A., Laineste, L. (Eds.) (2009). Permitted Laughter: Socialist, Post-socialist and Never-socialist Humour. Tartu: EKM Teaduskirjastus.

Uurimisartiklid on ilmunud sarjas Reetor ja ajakirjades.

Arvo Krikmanni uurimused: "Arvo Krikmann Contemporary Linguistic Theories of Humour" Folklore: Electronic Journal of Folklore 33

JOKES IN SOVIET ESTONIA Folklore: Electronic Journal of Folklore 43.

Liisi Laineste uurimused:
Take it With a Grain of Salt: The Kernel of Truth in Topical Jokes (vol. 21)
Doing Humor Research on the Internet (vol. 25)
Targets of Estonian Ethnic Jokes Within the Theory of Ethnic Humour (Ch. Davies) (vol. 29)
Characters in Estonian ethnic humour (1890-2004) (vol. 29)
Politics of Joking: Ethnic Jokes and Their Targets in Estonia (1890s–2007) (vol. 40)
Lähemalt vaata nimetatud saidilt.

EKM Fo , EFI  
Pildid Andres Kuperjanov
© 'mare 2010