EKM rahvaluule arhiivi ja TÜ eesti ja võrdleva rahvaluule õppetooli

konverents

Ilumäel

26.–27. novembril 2004
Tartus ja Värskas


reede, 26. november Tartus Eesti Kirjandusmuuseumi saalis Vanemuise 42

11.00 avamine

Naiste päev

11.15 Tiiu Jaago. Argielu ja ajalugu regilaulus: kontekstikeskne sissevaade Karuse laulikute repertuaari

11.45 Mall Hiiemäe. Kosmogoonilise harja otsimine

12.15 Liina Saarlo. Järelmärkusi ja lisandusi. Eesti regilaulude leksikaalsest stereotüüpiast

12.45 Edakai Simmermann. Võrumaa regilaulude üleskirjutused ja "Setukeste laulud". Võrdlusi ja kõrvutusi

vaheaeg

14.45 Janika Oras. Anette Evart, Anette Raagul ja Rosalie Veinberg - kolm 1965. a. Järvamaa ekspeditsiooni laulikut

15.15 Žanna Pärtlas. Monointervalliline (kahetooniline) mitmehäälsus: mõningaid paralleele setu ja Lõuna-Venemaa vokaalse mitmehäälsuse vahel

kohvipaus

16.00 Taive Särg. Rahvamuusika kontseptsiooni ja mõiste kujunemine Eestis 19. saj. teisel poolel

16.30 Igor Tõnurist. Mida leiab regilaulus rahvapilliuurija?

arutelu

17.45 filmid ja esitlused:

J. Pääsuke "Retk läbi setumaa", 1913

N. Saljutin "Petseri laat", 1952

"Regilaul - loodud või saadud"

"40 aastat Värska leelokoori Leiko", "Leiko lauluq"


laupäev, 27. november Värska Kultuurikeskuses

9.00 väljasõit Tartust Kirjandusmuuseumi juurest

(bussikohtade arv on loetud, palume registreerida konverentsi esimesel päeval või mari@haldjas.folklore.ee)

Meeste päev

11.00 Andreas Kalkun. Rahvaluulekoguja kui looja. Seto pärimuse representeerimisest Jakob Hurda "Setukeste lauludes"

11.30 Paul Hagu. "Setukeste laulude" tähendus eesti ja setu kultuurile

12.00 Madis Arukask. Jakob Hurda laulud

väike paus

12.45 Aado Lintrop. Kas regilaul on surnud?

13.15 Arne Merilai. Regilaulu ürgsuse müüt: mimesis ja meetrum

lõuna

15.15 Õiõ Sarv. Imä peti peelte ala

15.45 Kristi Salve. Setu ja vepsa rahvaluule rakendusvõimalused individuaalses eepikas

16.15 Paul Hagu. Leeloantoloogia koostamise probleemid

arutelu

17.15 Leelokoori "Leiko" kontsert.

konverentsi lõpetamine

ärasõit