Võrumaa regilaulude üleskirjutused ja “Setukeste laulud”. Võrdlusi ja kõrvutusi

Edakai Simmermann

Projekti “Lõuna-Eesti Väike Kannel” eesmärgiks on teha regilauluhuvilistele kättesaadavaks Kirjandusmuuseumi rahvaluulearhiivi (ERA-sse) kogutud materjalist esinduslik valik Lõuna-Eesti regilaulude tekste ja viise ning regilaulukultuuri konteksti mõistmiseks vajalikku teavet. Väike Kannel ehitatakse üles kihelkondlikul põhimõttel: Võrumaa Väike Kannel “Tarõ taivahe” sisaldab Hargla, Rõuge, Karula, Kanepi, Põlva, Räpina, Vastseliina ja Urvaste laulurepertuaari. Nendele üleskirjutustele ettekanne toetubki.

Regilaulukogumiku koostamist alustati lauludest, mis on üles kirjutatud koos viisiga. Seejärel võeti valimikku laulud, mille puhul on tekst ja viis küll eraldi üles kirjutatud, kuid ilmselgelt kokkukuuluvad. Paljudele terviktekstidele on võimalik leida sobiv viis vastavalt laululiigile ja/või –rühmale. Sel kombel tehtud valik on küll traditsiooniga põhjendatud, kuid võib olla sisuliselt tasakaalust väljas: mõned laululiigid ja -rühmad on üleesindatud, paljud antud laulualale iseloomulikud laulutüübid on aga kõrvale jäänud. Selleks et esialgset valimikku täiendada, tuli koostada andmebaas.

Esimese bloki andmebaasis moodustab sisuliselt viiteaparatuur. Teises blokis on laulutüübid ja -motiivid. Laulutüübid on koopiates määratud korraldajate poolt: "Arg laulik", "Taevased kosilased", "Liiri-lõõri" jt, vastavalt regilaulude tüpologiseerimise traditsioonidele. Kontaminatsioonide puhul on ära märgitud, milliste laulutüüpide liitmisega on tegemist. Andmebaasi tegemisel on koostaja lisanud ka need laulutüübid, mille motiivid lauludes esinevad. Tulemuseks on mahukas andmebaasiosa, mis annab ülevaate Võrumaa regilaulude tüübirikkusest. Paar näidet:

Määratud laulutüübidLaulutüübid, mille motiive antud laulus esineb
1. Tule mulle. Siidisõrmed. Tahtsid saksa mehele.Joodik mees. Poiss meelitamas. Hollandi sulane.
2. Seni ilus, kuni tütar kodus.Elu isa- ja mehekodus. Kaugele mehele.
3. Ostetud tee. Ema ilukas. Ei ole lauljat hulgas.Ilolaul. Laanes laulja. Laulan mere maaks.

Ettekandes võrreldakse “Setukeste lauludes” avaldatud vanemasse kihistusse kuuluvaid laule (mütoloogilised laulud, jutustavad laulud, itkud) ja Võrumaa regilaulude üleskirjutusi tüübi- ja motiivitasandil. “Setukeste lauludes” on laule, millele võib leida Võrumaalt sisuliselt tervikliku vaste ("Ilmatütar", "Tikelaul"); mitmed iseseisva lauluna üleskirjutatud laulutüübid esinevad setu lauludes laulu osana (näiteks "Kurg kündmas" laulus “Kureneiu”); mõned iseseisvad setu laulude motiivid on aga leidnud uue konteksti (näiteks “Tooma laulus” esinev motiiv "Ehted itkevad" on Võrumaal väga produktiivne laulutüübi "Joodik mees" ühe osana).