"Setukeste laulude" tähendus eesti ja setu kultuurile

Paul Hagu

Ilmselt oleks põnev ja mõnes mõttes küllap õpetlikki võtta detailsema vaatluse alla "Setukeste laulude" kui olulise folkloristliku väljaande retseptsioon Eesti kultuuriruumis, sarnaselt sellega, mida harrastatakse kirjanike loomingu ning ilukirjanduslike teoste puhul kirjandusteaduses. Minu järgneval käsitlusel selline süvenenud uurimuslik taust kahjuks siiski puudub.

"Setukeste laulude" mõju ja tähendus pole olnud ühesugune, ei lineaarne oma arengusuunalt ega paralleelne ajas ühelt poolt eestlaste, teiselt poolt setude jaoks. Siit ka vajadus tuua J. Hurda trükise mõjud eraldi välja kummalegi kultuurile.

Eestlaste puhul

Setudele on "Setukeste laulude" mõju olnud kogu sajandi jooksul mitte otsene vaid vahendatud:

"Setukeste laulude" tekstidega said tutvuda vaid vähesed setud. Individuaalse kasu kõrval publikatsiooni lugejale on see uurijatele toonud kaasa ka pisut meelehärmi (mõnedki Sommeri korrespondendid, nt. V. Laaneots, on sealt laule maha kirjutanud). Setude elavale laulutraditsioonile trükis praktiliselt mingit mõju ei avaldanud.