konverents

Regilaul – loodud või saadud

27.–28. novembril 2002
Tartus, Eesti Kirjandusmuuseumi saalis


kolmapäev, 27. november

10.00 avamine

Laulik ja koht

10.30 Liina Saarlo. Põhi ja lõuna. Kas Kodaveres on regilaulude piirkonnad?

11.00 Mari Sarv. Laulikute värsivara võrdlus: metoodiline eksperiment (Jõhvi ja Iisaku)

kohvipaus

12.00 Kanni Labi. Õiendamise sõnadest. Verbisünonüümika Jõhvi ja Iisaku regilauludes

12.30 Kristi Salve. Viru poolt oli viiruline, Riia poolt oli ristiline

vaheaeg

14.30 Paul Hagu. Kõivolaul kui näide Anne Vabarna otsingutest pikaformaadilise eepika kompositsiooniskeemide vahetumisel

15.00 Andreas Kalkun. Anne Vabarna nina. Tõest ja valest seto naiste eluloolauludes

kohvipaus

16.00 Õie Sarv. Kukka Mari laulu' ku' aolugu

arutelu

18.00 filmiõhtu. "Kihnu pulm", autor E. Laugaste, rezissöör V. Levitski (TRÜ 1956)
muusikaline meelelahutus
neljapäev, 28. november

Laulik ja aeg

10.00 Madis Arukask. Seisukohti lüro-eepilise regilaulu zanrilisest diakrooniast

10.30 Eda-Kai Simmermann. Eksimine on inimlik, parandamine paratamatu

kohvipaus

11.30 Janika Oras. Ebasümmeetrilised read Helmi Villa regiviisides

12.00 Vaike Sarv. Tempo määrangutest setu viiside noodistustes

vaheaeg

14.00 Zanna Pärtlas. Muusikalise loomingu võimalikksest setu mitmehäälses laulutraditsioonis

14.30 Taive Särg. Erinevused regiviiside varieerimisel – kas laulja või viisi omapära?

kohvipaus

15.30 Urve Lippus. Mõned mõtted probleemipüstitusest ja töö adressaadist regilaulu-uurimises

arutelu