Erinevused regiviiside varieerimisel – kas laulja või viisi omapära

Taive Särg

Regiviiside varieerumise erinevusi saab uurida materjalis, kus üks viis (või ühte viisitüüpi koondatud sarnased viisid) on salvestatud eri laulikutelt. Praegusel juhul on kasutatud Karksi kihelkonnast tehtud helisalvestusi.

Analüüsitakse viisi varieerumist, mis tuleb ette murtud ridade esinemisel laulutekstis. Eri viiside puhul vaadeldakse järgmisi küsimusi.
Kas murtud ridade esinemisel viis varieerub?
Kuidas seda varieerumist iseloomustada?
Kas esineb erinevusi lauljate varieerimisvõtete vahel?
Kas esineb erinevusi viiside (viisitüüpide) varieerumise vahel?
Mis võiksid olla mainitud nähtuste põhjused?