Eksimine on inimlik, parandamine paratamatu

Eda-Kai Simmermann

Lõuna-Eesti Väikeses Kandles "Tarõ taivahe" (http://haldjas.folklore.ee/Kannel/) esitatakse igast laulust põhimõtteliselt kaks varianti, kuigi kokku lugedes saab neid koguni kolm. Põlva laulude puhul tundus asi olevat lihtsam – on ju kasutada Jakob Hurda Vana Kannel. Võrdlus originaalidega tõi aga kaasa mitmeid üllatusi. Oma lühikeses ettekandes kõrvutan Vana Kandle ja Väikese Kandle tekstide toimetamise põhimõtteid.