ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
  Aadamast saadik
süntaktiline struktuur:
  kaassõnafraas
näited:
  Sa uurid Aadamast saadik köik järgi.

  Seletas luhki-puhki keik ää, Aadamast-Eevast saati.

  Aadamast ning Eevast saadik sugulased.
levikuala:
  Amb, Lehtse
  KJn, Soosaare
  Kaa, Ansi
  Khk, Lahetaguse
  Mud, Silla
vanasõnaseosed:
  EV 9709: Rikkad on Aadamast saadik sugulased.
  EV 1: Aadama ajast oleme kõik sugulased.
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0