ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
    aadamaaegne
süntaktiline struktuur:
    omadussõnafraas
näited:
    Aadama ajal - ammu.

    Seda juhtus Aadama ajal.
levikuala:
    Mär
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0