Traditiones

ISSN 0352-0447


    Acta Instituti ethnographiae et Instituti ethnomusicologiae Slovenorum ilmub Sloveenia Teaduste ja Kunstide Akadeemia väljaandena aastast 1972 sloveeni jt keeltes.

Valdkonnad: sloveeni ja rahvusvaheline etnoloogia ja folkloristika.

Peatoimetajad: Niko Kuret (nr 1, 2), Milko Matičetov (3–14), Angelos Baš (15–17), Tone Cevc (18–19, 22), Mojca Ravnik (20), Jurij Fikfak (21), Marija Stanonik (23–26), Helena Ložar- Podlogar (27–30), Maja Godina-Golija (31–32), Jurij Fikfak ja Ingrid Slavec Gradišnik (33–).


Studia mythologica Slavica

ISSN 1408-6271
ISSN (electronic edition) 1581-128X


Toimetajad: Monika Kropej (peatoimetaja), Vlado Nartnik, Andrej Pleterski
Ilmub aastast 1998 kord aastas.
Lisa: Supplementa

Valdkonnad: arheoloogia, antropoloogia, etnoloogia, folkloristika, lingvistika
Keeled: bosnia, horvaadi, inglise, itaalia, makedoonia, prantsuse, saksa, serbia, slovaki, sloveeni, tšehhi, vene.
Ajakiri Studia mythologica Slavica avaldab uurimusi slaavi rahvaste mütoloogia erinevatest diskursustest (rekonstruktsioonidest tänaste mütopoeetiliste ja usundiliste tekstideni).
Avadamisele kuuluvad ka võrdleva mütoloogia ja usundi-uurimise võtmes käsitlused maailma erinevate kultuuride kohta. Esmanumber ilmus koostöös Pisa ülikooliga, aastast 1999 Sloveenia TA Etnoloogia Instituudi ja Udine Ülikooli (Dipartimento di Lingue e Civilta dell Europa Centro-Orientale, Università degli Studi di Udine) koostööna.


Ajakiri Studia mythologica Slavica avaldab uurimusi slaavi rahvaste mütoloogia erinevatest diskursustest (rekonstruktsioonidest tänaste mütopoeetiliste ja usundiliste tekstideni). Avadamisele kuuluvad ka võrdleva mütoloogia ja usundi-uurimise võtmes käsitlused maailma erinevate kultuuride kohta.

Esmanumber ilmus koostöös Pisa ülikooliga, aastast 1999 Sloveenia TA Etnoloogia Instituudi ja Udine Ülikooli (Dipartimento di Lingue e Civilta dell'Europa Centro-Orientale, Università degli Studi di Udine) koostööna.


Dve domovini: Two Homelands


Multidistsiplinaarne ja mitmekeelne ajakiri avaldab humanitaar- ja sotsiaalteadlaste teadusartikleid, ülevaateid ja raamatututvustusi, mis käsitlevad migratsiooni. Ajakirja avaldatakse aastast 1990.
Peatoimetaja: Mirjam Milharčič Hladnik