Naško Križnar

        Naško Križnari (hariduselt arheoloog ja etnoloog) kesksed uurimisteemad on visuaalne etnoloogia, etnoloogiline film, sloveenia etnoloogilise filmi ajalugu ja traditsioonide jäädvustamine. Naško on arvukate filmide, sloveenia etnoloogia filmograafia ja mitmete monograafiate autor. 1982 asutas ta Sloveenia Teaduste ja Kunstide Akadeemia juurde audiovisuaalse laboratooriumi, mille juhiks ta on olnud viimase ajani. 2004. aastal avati tema algatusel Koperi Ülikooli juures Visuaalse Etnograafia Keskus – seal saab läbida lisaks põhiõppele kraadiõppe. 1979. aastast korraldab ja juhib ta Nova Goricas visuaalse etnograafia suvekooli ja 2006. aastast on ta Ljubljana Rahvusvahelise Etnograafiliste Filmide festivali korraldaja.

Naško Križnari väljaanded:

Vizualne raziskave v etnologiji