Ingrid Slavec Gradišnik

        Ingrid Slavec Gradišniku uurimisteemad on seotud etnoloogia teooria ja metodoloogia, ajaloo ning erinevate suundadega, lisaks on ta käsitlenud identiteedi küsimusi, rituaale ja paikkondliku kultuuri ilminguid. Ta on õpetanud mitmes Sloveenia kõrgkoolis, praegu on ta Sloveenia Teaduste ja Kunstide Akadeemia Etnoloogia Instituudi juhataja. Koos Jurij Fikfakiga on Ingrid ajakirja Traditiones peatoimetaja. Ingridi teadustegevuse ja bibliograafiaga saab tutvuda ajakirjas Folklore. Electronic Journal of Folklore vol 50 ilmunud intervjuu vahendusel.

Ingrid Slavec Gradišniki väljaanded:

Srbi V Sloveniji, Slovenci V Srbiji