Barbara Ivančič Kutin

        Barbara uurimisteemade hulka kuuluvad rahvajutud, lühivormid, folklooritekstide tekstuur ja kontekst, rahvaluuletekstide murdekeel. Doktoritöö Kontekst in tekstura folklornih pripovedi na Bovškem (Boveci piirkonna rahvajuttude kontekst ja tekstuur) põhjal uues sarjas Dissertationes ilmunud monograafiale on lisatud nt murdekeele ülevaade. Et keeleteaduslik suund on üks Barbara eelistusi, siis on näitetekstid esitatud kolmel viisil: foneetilises transktriptsioonis, transliteratsioonis ja kirjakeeles. Selliselt esitatud lood on allikmaterjaliks edasisetele folkloristlikele, etnoloogilistele, lingvistika, sotsiolingvistika, sotsioloogia, ajaloo jm uurimissuundadele. Menukiks osutus väitekirja kõrvalsaadusena valminud raamat Slovar bovškega govora. Barbara uusim uurimisprojekt on seotud sloveeni diasporaaga. Välitöödel Clevelandis, Chicagos ja Milwaukees kogutud muinasjutud, naljad, kõnekäänud ja mälestused on plaanis avaldada Marija Stanoniku algatatud sarjas Glasovi (Hääled).

Lugege artikleid: THE ROLES OF PARTICIPANTS IN A STORYTELLING EVENT

Barbara Ivančič Kutini väljaanded:

Živa pripoved v zapisu

    

Pripovedi Tine Kravanja iz Bavšice