Algusjutt


        Folkloristide valikute, tõlgenduste ja diskursuste, nende koostatud väljaannete kaudu muutub nähtavaks folkloor. Näitus tutvustab viimastel kümnenditel avaldatud Sloveenia folkloristide ja etnoloogide folklooriuurimusi, perioodikat, koguteoseid ja tekstivalimikke. Paratamatult on esitus valikuline kild tänaste õpetlaste ja heade kolleegide tegemistest. 20. sajandi teadussuuna teerajajaid esindavad näitusel Niko Kureti ja Milko Matičetovi raamatud, samuti Marija Stanonik ja Naško Križnar, kes jätkavad oma suurprojektidega. Valimisel eelisime sloveenikeelseid teoseid, samuti on teadlikult jäetud kõrvale kommertskirjastuste (peamiselt ingliskeelne) toodang.
        
Sloveenias on folkloori kogumise, uurimise ja publitseerimise keskne institutsioon 1951. aastal Sloveenia Teaduste ja Kunstide Akadeemia juurde asutatud Etnoloogia Instituut. Selle juurde on koondunud kümmekond õpetlast, entusiasti, kelle uurimistemaatika ulatub etnilistest suhetest, kohaliku kultuuri, tavandi ja kombestikuni, rahvajuttude, -poeesia, -usundi jm käsitlusteni. Instituudi juurde kuulub Audiovisuaalne laboratoorium ja erialane raamatukogu.

Etnoloogia Instituudi egiidi all ilmuvad kaks ajakirja (Mythologia Slavica, Traditiones), monograafiad, kogumikud, audiovisuaalsed väljaanded ja sarjad, millest uusim on Dissertationes.
        Folklooriuurimusi ilmub ka Ljubljana Ülikooli Filosoofia teaduskonna etnoloogia ja kultuuriantropoloogia õppetooli sarjas Županičeva knjižnica / Županič’s collection. Sloveenia Migratsiooni Instituudi perioodiline väljaanne Dve domovini / Two Homelands avaldab samuti folkloristlikke teadustöid.

Külastage ka: Sloveenia Etnoloogia Instituut