Milko Matičetov

        Milko Matičetov, s. 1919. etnoloog, akadeemik. Milko on teinud välitöid peaaegu kogu Sloveenias, vastavalt ka kirjutanud eeskätt sloveeni etnograafiast, etnoloogiast, avaldanud uurimusi rahvalauludest, usundist, tegelenud etnoastronoomia, kombestiku, folkloristlike pseudoteooriatega jne. Rajas koos Niko Kuretiga etnoloogia- ja folklooriarhiivi ning 1951. aastal etnoloogia instituudi, töötas instituudis kuni pensioneerumiseni 1985. 1952. aastal kuulus ISFNRi algatusrühma. Milko oli aastatel 1956–1959 ja 1973–1975 Sloveenia Etnograafia Seltsi juhataja.

Milko Matičetovi väljaanded:

Anton Dremelj RESNIK