Jurij Fikfak

        Jurij Fikfaki uurimisteemade hulka kuuluvad folkloori ja etnoloogia teooria ja metodoloogia, rituaalid ja maskeerimistavand, infotehnoloogia kasutamine etnoloogias ja folkloristikas, digitaalsete andmekogude problemaatika, folkloristika ajalugu, sotsialismi ja postsotsialismi edukad juhid, rahvuspargid jm. Jurij on rahvusvaheliste kogumike (Qualitative Research: Emerging Trends – Different Perspectives, Senses and Religion, Text & Reality, O pustu, maskah in maskiranju jm) koostaja ja toimetaja, rahvusvaheliste erialaorganisatsioonide liige (SIEF, ISFNR, EASA, DGV, ISA, IASS-AIS (International Association for Semiotic Studies)). Jurij algatusel hakkas ilmuma uus sari Dissertationes, ta on koos Ingrid Slavec Gradišnikuga ajakirja Traditiones toimetaja.

Jurij Fikfaki väljaanded:

Qualitative Research

    

O Putsu, Maskah In Maskiranju