ZOOFOLKLOOR

Zoofolkloristika, inimeste-loomade-keskkonna suhted ja selle filosoofia on analoogilise sisuga uurimissuunad. Kuivõrd valdkonda iseloomustavad suuremad suhtumise, majandusliku ja sotsiaalse käitumise muutused ja mõjutajad, siis jätkatakse 2006 alustatud interdistsiplinaarsete uuringute ja väljundseminaridega. Tegevus piirneb uutest teavitamis- ja liigiuuringutest, spetsiifiliste motiivide, kõneaktide, tegevuse uurimiseni; tagasisidena uurimised ja raportid. Projekti juhib Liisa Vesik

Alusuurimist toetavad projektid:

ETF grant 8137. Kultuuriprotsessid Interneti kogukondades. Narratiivid, väärtushinnangud ja kohaloome, selle loomafoorumite ja –narratiividega seotud osa.

Interdistsiplinaarsed konverentsid Inimene ja (lemmik)loom

 • Inimene ja lemmikloomad I ,
 • Inimene ja lemmikloomad II ,
 • Inimene ja lemmikloomad III,
 • paneel Animals in Folklore.
 • Old treasures in the new Europe: the future of ethnobiology in the East and Far East.
 • Tulemused

  Artikelid avaldatakse ajakirjade erinumbrites, nt 2006. aastal ilmunud Mäetagused 31.

 • Liisa Vesik 2008.Lemmikloomad Eesti veebis viimasel viiel aastal.
 • Mare Kõiva 2010. Mis keeles me räägime loomadega? Mäetagused 44.
 • Mare Kõiva 2010. What language do we talk to pets? In: Kultūras studijas Cultural Studies. Scientific papers II. Daugavpils: Daugavpils University, pp. 377-399.
 • Kristi Salve 2007. Kassi helge kuju eesti rahvapärimuses Mäetagused 35
 • Arvo Krikmann 2001. PROVERBS ON ANIMAL IDENTITY: TYPOLOGICAL MEMOIRS. Folklore: EJF 17
 • Arvo Krikmann 1999. Vanasõnad loomade identiteedist. Tüpoloogilisi memuaare Mäetagused 12
 • Arvo Krikmann 1992. Härjamari, vähirasv. Zoohübriididest ja -absurdidest paröömikas. ― Keel ja Kirjandus 1992, nr. 11, lk. 667–682.
 • Piret Voolaid 2008. Zoofolkloorseid aspekte eesti keerdküsimustes, liitsõnamängudes ja piltmõistatustes Mäetagused 40.
 • EKM Fo , EFI  
  Pilt Andres Kuperjanov
  © 'mare 2010