Soomeugri rahvaste kultuuripärand

Sugrimaa ehk Soomeugri pärimuse veebilehtede vahendusel saab tutvuda eestlaste lähemate ja kaugemate keelesugulastega, kelleks on nn uurali (soome-ugri ja samojeedi) rahvad. Esitatud informatsioon on mitmekesine ja hõlmab kultuuri eri aspekte, kuid põhirõhk on traditsioonilisel (eeskätt vaimsel, aga ka ainelisel) kultuuril. Tekstimaterjalid on koostatud vastavate rahvaste kultuuri asjatundjate poolt ja sisaldavad nii originaalseid kui ka tõlketekste. Illustratiivne ainestik mahutab endasse nii pilte kui ka helisalvestusi ja videoid. Informatsioon on mõeldud lugemiseks-vaatamiseks nii uurijatele kui ka teadmahimulistele hõimuhuvilistele. Võrguleht täieneb pidevalt.

Soomeugri rahvaste kultuuridest on erilise tähelepanu all komid, kelle keelt ja kultuuri uurib ja vahendab Nikolay Kuznetsov. Tema eestvõtmisel on näiteks publitseertud 4-keelsed (komi, eesti, vene, inglise keel) raamatud Komi Folkloor I ja II.Raamatud sisaldavad Paul Ariste poolt komi sõjavangidelt 1940. aastatel kirja pandud folkloori-, keele- ja etnoloogiamaterjale.EKM Fo , EFI  
Pilt Andres Kuperjanov
© 'mare 2010