SÕRVE PÄRIMUS

2009-2010 Eda Kalmre projekt Sõrve pärimuse jäädvustamiseks ja kogumiku "Sõrvemaa jutud ja laulud" koostamiseks ning kirjastamiseks.

Arhiivimaterjalide põhjal koostatav kogumik rikastab Eesti kultuuriruumi ja teeb pärimuse kaudu tajutavaks sõrulaste ajaloo, identiteedi ja mentaliteedi kujunemise.

Vaata lähemalt välitöid Sõrves.

Vt ka valik Eda Kalmre Sõrve kogumismatkade ja kogutud materjali baasil peetud ettekandeid:EKM Fo , EFI  
Pilt Akra 2007
© 'mare 2010