ETNOBOTAANIKA

Siin see imerohi kasvabki, hea, et fotoaparaat kaasas oli! Pilt Martin Kasemaa.    

Alusuuringuteks digitaliseeritakse Eesti Rahvaluule Arhiivi botaaniline pärimus, aime- ja kalendrikirjandus ning seotakse omavahel sarnaste märksõnadega. Kultuuriuuringu kesmeks on tajutava ravimtaimemaastiku mõiste ning selle muutus ajas ning ruumis suurte taimravipärimuse andmehulkade põhjal. Lisaks digiteerimisele keskendume jõudu mööda ka välitöödele, vältimaks lünga tekkimist kaasaegsesse, pidevalt muutuvasse, taimravipärimusse.

Lisaks alusuuringutele võimaldavad loodavad andmebaasid teostada koostöös teiste erialadega rakendusuuringuid rahvapäraste taimsel baasil valmistatud toitude ning jookide väljatöötamiseke ettevalmistamiseks, samuti uute ravimtaimede või juba tuntud ravimtaimnede uute kasutuste väljaselgitamise ettevalmistamiseks.

Renata Sõukandi doktoritöö semiootikas "Estonian traditional herbal knowledge as a source for diachronic interpretation of perceived herbal landscape" analüüsib Eesti taimravipärimust ravimtaimemaastiku tajumise vaatevinklist. Eestlaste pikaajalist taimekasutuse traditsiooni arvesse võttes, olid 19. sajandi lõpus ravimtaimed muutunud osaks tajutavast maastikust ja igapäevaelust. Sajandi jooksul toimunud muutused olid mõjutatud nii formaalsest haridusest, aimekirjanduse massilisest levikust, maast võõrdumisest, kollektiviseerimisest, intensiivsest põllumajandusest, linnastumisest jne, mis mõjutas nii kasutatavate liikide mitmekesisust, kui ka taimede tundmist üldiselt.

Raivo Kalle MSc uurimus botaanikas ja mükoloogias teemal "Taimede võõrliigid Eesti rahvameditsiinis kuni 1944 aastani" keskendus võõrliikide kajastusele Eesti taimravipärimuses kuni II maailmasõja lõpuaastateni, vaadeldes muutuste dünaamikat, liikide ilmumist pärimusse ning kirjanduse mõju võõr-ravimtaimede omaksvõtule.

Osaleme uurimirühmas Medica , teeme koostööd Eesti Folkloori Instituudi, TÜ Semiootika osakonnaga ja Farmaatsia Instituudiga, EMÜ Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudiga, Open Science Network in Ethnobiology võrgustikuga.

2010 korraldasime Ida-Euroopa etnobioloogia võrgustiku avaseminari Old treasures in the new Europe: the future of ethnobiology in the East and Far East.

Alusuurimist toetavad projektid:

Historistlik Eesti Rahvameditsiini Botaaniline Andmebaas (HERBA) ja sateliitandmebaasid, 2009-2013

Eesti rahvameditsiini ravimtaimeandmebaas HERBA, 2006-2008

Rahvapärimuse baasil uute ravimtaimede tuvastamise eeluuring, 2007-2008

Kultuurkapitali toetused 2006, 2007, 2008, 2009: HERBA programmeerimise toetamiseks, tekstide lisasisestamiseks ning täiendamiseks ja väljundite viimistlemiseks; Gustav Vilbaste TN kogu käsikirjade skanneerimine ja digiteerimine.

Uurimist toetab interdistsiplinaarne konverentsisari Medica.

Andmebaasid:

Historistlik Eesti Rahvameditsiini Botaaniline Andmebaas ehk HERBA Koostanud Renata Sõukand ja Raivo Kalle, sisaldab vanemate kogude andmestikku, otsitav haigusmärksõnade ja rahvapäraste taimenimede järgi.

EKM Fo , EFI  
Pilt Martin Kasemaa
© 'mare 2010