BERTA. RAHVAKALENDER. RITUAALNE AASTA

BERTA

BERTA ehk Eesti Rahvakalendri Tähtpäevade Andmebaasi eesmärgiks on olla värav rahvakalendri tähtpäevade maailma, tutvustades ning pakkudes infoallikaid ligikaudu 80 rohkem ja vähem tuntud tähtpäeva kohta. Veebikeskkond on valminud Tiigrihüppe sihtasutuse toetusel. BERTA projektijuht on Liisa Vesik.

Tähtpäeva tutvustuse lehel on lühiülevaade kommetest ja püha arengulugu (kust tulnud, kuidas Eestis kohandus, millised on olnud muutused). BERTA sisaldab ka valikut õigeusu- ja kooli rahvakalendri pühadest. Iga päeva juures on usundi ja kombestikuga seotud abistavad lisamärksõnad. Pildimaterjal ja videonäited on koondatud omaette lehtedele, muusika ja laulunäited on liidetud vastava tähtpäeva juurde, kuid on leitavad ka üldmenüü kaudu. Lisaks arhiivitekstidele on esitatud kalendriga seotud veebilehtede ja trükiallikate loetelu.RAHVAKALENDER. RITUAALNE AASTA

Rituaalne aasta, rituaalid ajast aega ja seoses inimese eluringiga, kirikukalender, kloostrid traditsioonide sõlmpunktina, festivalid ja rituaalne aasta jpm teemad on leidnud käsitlemist seoses SIEFi töörühmaga Rituaalne aasta. Emily Lyle’i juhtimisel töötav rahvusvaheline töörühm pidas oma 6. konverentsi The Inner and the Outer Eestis. Meie osakonnast kuuluvad rühma Andres Kuperjanov, Mare Kõiva.EKM Fo , EFI  
Pilt cps 2007
© 'mare 2010