Ettekandepäev "Ülo Tedre 75"

13.02.2003

Eesti Kirjandusmuuseum, Akadeemiline Rahvaluule Selts ja Emakeele Selts korraldasid ühise ettekandepäeva eesti folkloristika grand old man'i Ülo Tedre 75. juubeli tähistamiseks. Ettekanded olid noorematelt kolleegidelt ja juubilarilt endalt nendest valdkondadest, millega Ülo Tedre mitmekülgse uurijana kokku on puutunud - rahvalaulud, kombestik, eeposed ja saagad, samuti K. A. Hindrey looming.

Ettekannetega astusid üles:

Ülo Tedre on folkloristina tegev olnud 1949. aasta veebruarist alates, seega juba 54. aastat. Tema uurijahuvi on olnud suunatud eelkõige regilauludele ja kombestikule (pulmad, sanditamistavad, "Pulmasõnastik"). Ühe koostaja ja toimetajana on tema käe alt jõudnud lugejate kätte monumentaalsed "Eesti rahvalaulud" I-IV (1969-1972) ning Jõhvi ja Iisaku laulud "Vana kandle" sarjas. Ta on kirjutanud eesti rahvaluule ülevaateid kooliõpikutele, kirjanduslugudele, teatmeteostele, uurimusi folkloristika ajaloost (J. Hurt, M. J. Eisen, O. Loorits), kirjanduse ja rahvaluule suhetest. Erudeeritud teadlasena on Ülo Tedre avaldanud hulgaliselt retsensioone kolleegide tööde kohta. Praegu, Kreutzwaldi aasta raames toimetab Ülo Tedre trükki August Annisti Kalevipoja-uurimusi, mis Kirjandusmuuseumi väljaandena ilmub selle aasta lõpul.

Ülo Tedre on Soome Kalevala-seltsi, Soome Kirjanduse Seltsi ning mitme muu rahvusvahelise seltsi ja ühenduse liige, kodumaise Emakeele Seltsi auliige.

Rein Saukas

Pilt 1 Pilt 2 Pilt 3